Hladna predjela

SLAVONSKA PLITICA (kulin, šunka, polutvrdi sir, svježi sir)                  45 kn

SLAVONSKI KULIN (svježi sir, feferoni)                                             40 kn

SLAVONSKA ŠUNKA (svježi sir, kiseli krastavci)                                  40 kn

DALMATINSKI PRŠUT (svježi sir, masline)                                          40 kn

SIR (plitica s raznim vrstama sira)                                                     30 kn

Fotografije

Slavonska plitica za dvije osobe